Hakan ORMANCI / SİZDEN BİRİ


Bu anlayışta bir sendika ister misiniz?

Bu anlayışta bir sendika ister misiniz?


-Masadan 0 zamla kalkacak.

-119 TL aidat alacak.

-Diğer sendikanın sözleşmesiyle işçiler zam alacak.

-Kendi aidatını 160 TL'ye çıkaracak ve alacak.

-Sözleşme maddelerini uygulatmayacak

-Çalışma şartları değişecek kanun öyle diyecek.

-Bir kaç basın ve medya hareketi yapacak. 

-Genel merkez seçimi yapacak ama kimseye haber vermeyecek.

-Delege askı seçim kurallarını uymayacak.

-Temsilcileri sandıkla değil kendine göre atayacak.

-Dayanışma dilekçesine kabul olmaz yalanı söyleyerek hak alamazsınız diyecek.

-İstifa edenlere sizi kimse korumaz diyecek.

-Yeni yılda yetki almak için 6. ayda istifa edenlere kalırsanız size bayramda, 250 TL resmi olmayan sus payı vereceğim vadinde bulanacak..

-İşçiler arası ayrım yapacak, teknik personellerin ücret farkını masada bırakacak.

-15-20 yıllık işçiye 2018 de girmiş gibi 7 TL yıpranma alacak, geçmişini yok sayacak. 

-Üç aydır kesilen haklar için 10 dk mesafede olan Bakanlık ve Devlet yetkileri ile görüşmeyecek.

-Kendi sözleşme maddesini uygulatmazken, diğer sendikanın yargı ve girişmeleri ile üç aydır ödenmeyen TİS haklarını diyalogla geri aldım diyecek. 

-iki yıl için masadan 0 zam aldığı halde Enflasyon zammı ile kendisine zam yapacak işçiden, 201 TL aidat alacak.

-İşçiden bürüt Aidat alacak, ama işçiye %27 vergi dilimi ile maaş aldıracak. 

-Geriye dönük ödemeleri bugünden geçerli vergi ile değil, %27 vergiyle ödeticek. 

-Aidatı düşürün denildiğinde temsilcisi  kanunen yasak yalanını söyleyecek.

-İş sözleşmelerinde kesilen Asgari Ücret faklarını  Bakanlıktan istemeyecek.

-Boş olan sözlemeleri doldurmak için girişim yapmayacak.

-İşçiler dava sonrası yargılama ücreti ödeyecek ama bakanlıkla diyalog içinde çözmeyecek.

-Sözleşmesi dolu olanlar için dava peşinde koşacak.

-Sözleşmesi dolu olanların ücretini maaşlarına 
yansıttırmayacak.

-Dahası işçinin iş sözleşmesinin ücret bölümü tek taraflı İş Kanunu 22. maddesine aykırı olarak değixtirilecek, ama müdhale etmeyecek,

-Bir ömür ücret kaybı yaşanacak ve sendika buna karşı çıkmayacak

İster misiniz ???

***

BİLGİLENDİRME

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve önleyici tedbirler almak, ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemekT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, asli görevleri arasındadır. 

Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından, 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün uygulanmasına ilişkin 07.01.2022 tarihli genel yazı ilgili kamu kurumlarına gönderildi.

Gönderilen bu genel yazıya göre;

Kamu kesiminde uygulanmak üzere 6356 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi uyarınca yürürlüğü 2021-2022 dönemi olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikteki 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü 11.08.2021 tarihinde imzalandı.

Kanunun Ek 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları (üniversiteler dâhil) Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne uymakla yükümlü.

Bu bağlamda, 11.08.2021 tarihinden önce imzalanmış olan ve yürürlük süresi çerçeve protokolü dönemine rastlayan toplu iş sözleşmelerinin 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne uyum sağlamasını teminen tarafların ek protokol ile değişiklik yaparak uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerini Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümlerine uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Kapsamdaki kamu idaresi yetkililerince çalışanların mağduriyet yaşamamasını teminen gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.

Kamu çerçeveye alınmayan üniversite hastaneleri için bu yazıyı paylaşmak istedim!YAZARLAR