Mehmet Ali GÜNAYDIN / KÖKBÖRÜ


Çalışma barışı...

Eğer bir meslek grubuna zam yapar diğer meslek gruplarını es geçerseniz, unvanlar arasındaki maaş farklarını arttırırsanız bu durum kamunun çalışma düzenini bozacaktır.


Malumunuz dün doktorlara ve diş hekimlerine yapılan zam haberi gündem oldu. Pratisyen hekimlere 2.500 TL, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5.000 TL ek gösterge zammı öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

Ben şahsen maaşlara yapılan her artışı yerinde buluyor ve destekliyorum. Kamuda çalışan herkesin hak ettiğinden daha az maaş aldığını düşünmekte ve herkesin daha yüksek maaş almasını arzu etmekteyim.

Lakin burada dikkat edilmesi gereken bir husus var, o da; "Çalışma Barışı’’ kavramı. Eğer bir meslek grubuna zam yapar diğer meslek gruplarını es geçerseniz, unvanlar arasındaki maaş farklarını arttırırsanız bu durum kamunun çalışma düzenini bozacaktır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 40’a yakın farklı unvanda çalışan personel mevcut. Doktorlara zam yapılıp diğer unvanlardakilere zam yapılmaması doğal olarak çalışma barışını sekteye uğratır. Bunun neticesi olarak Sağlık Bakanlığında çalışan farklı unvandaki binlerce kişinin bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiklerine dün şahitlik ettik. Doktorlara 5.000 TL zam yapmışken, hemşirelere, sağlık teknikerlerine ve diğer unvandaki çalışanlara ne diyeceksiniz? Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ve diğer sağlık çalışanlarının da maaşlarına zam yapılması gerektiğini bu vesile ile ifade edeyim.

Konunun bir başka boyutu ise öğretmenlerle ilgili olan kısmıdır. Malumunuz Hükümetimizin öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili de bir çalışması var. Basına yansıdığı şekilde görmekteyiz ki 10 yıl öğretmenlik yapıp sınavda başarı gösterenler Uzman Öğretmen olabilmekte ve maaşlarına 1.000 TL zam yapılması düşünülmekte. 10 yıl da Uzman Öğretmen olarak çalışıp sınavda başarı gösterenler Başöğretmen olabilmekte ve maaşlarına 2.000 TL zam yapılması planlanmakta.

Birincisi doktorlara şartsız, koşulsuz bir şekilde yapılan zam kadar öğretmenlerin şu anda maaş alması üzerinde çokça durulması ve irdelenmesi gereken bir konu. Doktorlara hiçbir şart koşulmadan yapılan zam karşımızda dururken, öğretmenlere 10 yıl çalışma ve sınav şartı getirilmesi, başarılı olanlara 1.000TL gibi küçük bir rakamın reva görülmesi de ayrı bir ironidir. 

Öğretmenlerin emsali kadrolardan çok daha düşük maaş alması, yıllar geçtikçe eriyen maaşları ve özlük hakları ile maaşlarında yapılacak iyileştirmelerin zorlaştırılması eğitime verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır. Herkesin hak ettiği ücreti aldığı ve eşit işe eşit ücret ödendiği bir kamu düzeninin inşa edilmesi kamudaki verimliliği muhakkak ki artıracaktır. 

Son olarak temennim şudur ki; kamu personeli enflasyona ezdirilmemeli, refah payından yararlanmalı, maaş ve özlük haklarında iyileştirmeye gidilmelidir.YAZARLAR