bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort alanya antalya escort bayan eskisehir escort mersin escort avrupa yakası escort istanbul escort canlı casino makrobet kacak bahis
Bugun...Ramazan DURMUŞ yazdı: Tarihçilerimize kıymayın!

Anadolu'yu baştan başa üniversitelileştirme operasyonun acısını ne acı ki, günümüzde Türk gençliği çekiyor.

facebook-paylas
Tarih: 18-11-2020 00:32

Ramazan DURMUŞ yazdı: Tarihçilerimize kıymayın!

Ramazan DURMUŞ

Anadolu'yu baştan başa üniversitelileştirme operasyonun acısını ne acı ki, günümüzde Türk gençliği çekiyor.
Yıllardır bilinen bir gerçeğimiz, Mehmetçiğimin konuşlanacağı eğitim alanları... 
Genelde belli kentler ve özellikle büyük kentlerimizde yoğunlaşmıştı... Sonuçta bu kentler ekonomik ve sosyal gelişmişlikte daha ileri düzeye ulaşıyordu...
Sonra yüksek eğitim ve öğretimde de aynı model uygulandı... 
Büyük metropollerde yığılmalar olunca "Her ile üniversite" heyecan uyandırdı... 
Ama ne heyecan...
Üniversite açılacağını duyan o kentin esnafı, zanatkarı, ev sahibi bilendi.... 
Eee, sonunda hem ekonomik hem de sosyal gelişmişlik vardı...
Arttıkça arttı bu üniversiteler...
Devlet ricali çokça açtıkları için övünseler de ben o kanaatte değilim...
maalesef açılan o üniversiteler gençliğime sadece "diploma" verdi...
Eğitim fakülteleri yığıldıkça yığıldı; açıldıkça açıldı...
Gençlik diplomalı işsizler oldu... Sadece eğitim fakülteleri mi, elbette diğerleri de öyle...
İşte hukuk; genç avukatlar hele bir de ekonomileri iyi değilse sadece belli avukatların yanında her işi yapar oldular. 
Mimarlar, mühendisler, hepsi aynı...
Dayı bulan devlete kapağı attı; gerisi diplomalı işsizler ordusuna...
Tıpkı "Tarih Öğretmenleri" gibi...
Bir dokun bin ah işit...
Öylesine sıkıntıları çok ki yük ağır geliyor...
Ailesinden aldığı harçlıkla okulunu umutla bitirenler...
Devletten aldığı bursla okuyanlar....
Onlar şimdi ailelerine sağda solda tezgahtarlık yaparak para kazanmanın telaşına düşerken devletten aldıkları bursun karşılığını ödeyememenin sıkıntısını yaşıyorlar... 
Zaman zaman Kredi Yurtlar kurumu bursları faizlerine sözüm ona af çıkıyor, ne kadar silinirse silinsin; 36 aya kadar yapılanma ile o faiz katmerleniyor yeniden...
Dert bir değil yani...
Dönelim Tarih öğretmenlerimize...
Bakın sorunları için neler diyorlar...
 
***
 
 ATAMA SORUNLARI
 
Temel bilimler arasında yer alan Tarih branşı ilgi gösterilmemiş, Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümü’nden mezun olanların istihdamı hususunda yeterli olunamamış ve geleceği olmayan, önemsenmeyen, değersizleştirilen bir bölüm olarak kalmıştır. 
Her yıl KPSS’ye 20-25 bin arasında Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümü mezunu aday girmekte ancak bu adayların ortalama 200-300 kadarına istihdam yaratılmaktadır. Bahsi geçen bölümlerden mezun olanlar sadece öğretmen alımlarında değil diğer kamu alanlarında da mağdur edilmekte ve yeterli istihdam sağlanamamaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Türk toplumunun arşivleri ağzına kadar dolu olmakla birlikte arşivcilikte istihdam yok denecek kadar azdır.
Bakın ilginçliğe...
KPSS geldiğinden bu yana en mağdur olan branşlardan biri de Tarih branşıdır. 
Tüm atamalara bakıldığı zaman bu durum belli olmaktadır. Kimi bölümlerin bir atamada almış olduğu kontenjanlar, tarih branşının neredeyse 10 yılda alınan toplam kontenjanlarına eşit gelmektedir. Aşağıda son 5 yılda yapılan atamalarda Tarih branşına verilen kontenjanlar ve atama sayılarına göre yüzdeleri gösterilmiştir.
Rakamlara boğmayalım, söze gelelim...
Genel atamalarda kontenjanların çok az bir kısmı Tarih branşına verilmiş olup büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır.
ÇÖZÜM YOLLARI
Aşağıda maddeler halinde Tarih öğretmenlerinin mağduriyetleri ve çözüm yolları belirtilmiştir.
1) İslam Tarihi dersi Talim Terbiye Kurulu’nun kararlarına uyularak yalnızca Tarih branşına verilmelidir.
İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi olarak okutulan İslam Tarihi dersi, okul müdürlerinin inisiyatifi ile bu okullarda görev yapan meslek hocalarına verilmektedir. Halbuki aşağıda verilen ve Talim Terbiye Kurulu’nun resmi sitesinde de yayınladığı çizelge doğrultusunda bu ders yalnızca Tarih branşına ait olmalı, okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Yine KPSS ÖABT sınavında soru olarak Tarih öğretmenlerine bu konu sorulmakta ve Türkiye’nin tüm üniversitelerinde İslam Tarihi dersi zorunlu ya da seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Dersin Tarih branşına verilmemesi norm kadro sayısında azalmaya ve atamalarda Tarih branşının kontenjanlarını sınırlandırmaya neden olmaktadır.
2) Liselerde okutulan Osmanlı Türkçesi dersleri yalnızca Tarih branşına ait olmalıdır.
Liselerde okutulan Osmanlı Türkçesi dersleri Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam-Hatip meslek öğretmenlerine verilmektedir. Ancak üniversitelerde Tarih ve Tarih Öğretmenliği bölümlerinde bu ders zorunlu olarak okutulmakta olup, KPSS ÖABT sınavında yalnızca Tarih öğretmenlerinin karşısına soru olarak çıkmaktadır. Dersin Tarih branşına verilmemesi norm kadro sayısında azalmaya ve atamalarda Tarih branşının kontenjanlarını sınırlandırmaya neden olmaktadır.
3) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi lise son sınıflarda zorunlu olmalıdır.
TYT ve AYT sınavlarında bahsi geçen dersin konuları öğrencilere sorulmakta ancak ders seçmeli okutulmaktadır. Bu durum fırsat eşitsizliğine yol açmakta ve öğrenciler merkezi sınavlarda çıkacak olan konulardan mahrum kalmaktadır. Ders zorunlu olarak yapılandırıldığı taktirde hem öğrencilerin güncel dünya hakkında bilgi sahibi olması hem merkezi sınavlarda çıkacak olan konulara yabancı kalmaması hem de Tarih öğretmenlerinin norm kadrosunu artırarak atamalarda kontenjanların yüksek gelmesine neden olacaktır.
4) Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders saati artırılmalıdır.  
YKS gibi merkezi seçme sınavlarında bahsi geçen derse ait konular sorulmakta fakat ders içeriğinin yoğun ve karmaşık olmasından dolayı üstünkörü anlatılıp geçilmektedir. Öğrenciler, cumhuriyetimizin temellerinin nasıl atıldığını, hangi zorlu süreçlerden bu günlere geldiğimizi ve Atatürk ilke ve inkılaplarının ne denli önemli olduğunu kavramakta zorluk çekmektedir. Bu yüzden 2 saatlik olan ders sayısı mutlaka 4’e çıkarılmalıdır.
5) Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi zorunlu olmalıdır.
Tarihin yalnızca siyasi olaylar ve devlet adamlarının hayatından ibaret olmadığını göstermek ve yüzlerce yıllık Türk kültür ve medeniyetinin hangi aşamalardan gelerek günümüze ışık tuttuğunu aktarmak adına liselerde okutulan bu ders zorunlu olmalıdır. Böylelikle öğrencilerin tarih bilimine ilgisi yoğunlaşacak ve tarih öğretmenlerinin kontenjanlarında artış olacaktır.
6) Alan değişikliğinin son bulması ya da alan değişikliğinde Tarih branşına verilen kontenjanların azaltılması gerekmektedir.
MEB’na atanmış öğretmenlerin Tarih bölümünü açıktan ya da örgün olarak bitirip bakanlık tarafından açılan kontenjanlar dahilinde KPSS’ye girmeden branş değişikliği yapması birtakım sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi Tarih alanında yetkin olamamaları ve öğrencilere dokunamamalarıdır. Ayrıca bu durum Tarih branşının norm kadrosunda ciddi bir erimeye sebebiyet verip atamalarda verilen kontenjanların azalmasına neden olmaktadır. 2019 yılında yapılan son alan değişikliğinde tarihe 450, 40 bin atamada ise toplam 398 kontenjan verilmiştir. Bu durum yeni ve genç tarih öğretmenlerinin istihdamı önündeki en büyük engellerden biridir. Alan değişikliği kaldırılmasa bile bu adaletsizliğin önüne geçilmeli ve alan değişikliğinde verilecek olan kontenjanlar minimum düzeye indirilmelidir. 
7) YKS sınavında Tarih soru sayısı artırılmalıdır.
YKS sınavının ilk ayağı olan TYT sınavında 5, ikinci ayağı olan AYT sınavında ise 21 tarih sorusu bulunmaktadır. Liselerde 4 yıl boyunca 2’şer saat zorunlu okutulan tarih dersinin kapsamı ilkçağ’dan günümüze değin ulaşmakta ve sınavda sorulan sorular bu yoğun müfredatı kapsamamaktadır. Bu durum ölçme ve değerlendirme kurallarına da aykırı bir durumdur. Ayrıca soru sayısının oldukça az olması öğrenciler tarafından Türk milletinin bir mirası olan tarihimizi önemsememeye neden olmakta ve milli değerlerimizi aktarmakta öğretmenlerimizi yetersiz bırakmaktadır.
8) Üniversitelerde Tarih ve Tarih Öğretmenliği Bölümlerinin kontenjanları azaltılmalı, ikinci öğretim ve açıköğretim bölümleri kapatılmalıdır.
Ülkemiz genelinde her yıl 2000 civarında mezun veren Tarih ve Tarih Öğretmenliği bölümlerinin kontenjanlarında ciddi bir azaltma yapılmalıdır. Hali hazırda birikmiş mezun sayısı bir hayli fazla ve her geçen yıl yenileri eklenmektedir. Bu durumun önüne geçmek için üniversite kontenjanları azaltılmalı, ikinci öğretim ve açıköğretim Tarih bölümleri tamamen kapatılmalıdır. 
9) Müzecilik dersi liselerde okutulmalıdır.
TÜİK’in 2018 yılı raporuna göre Türkiye’de müze sayısı  451’e ulaştı ve hemen hemen her ilimizde bir müze bulunmaktadır. Yüzyıllardan beri tarihe konu olmuş topraklarımızda müze, müzecilik, sanat eserlerinin korunması vb gibi konularda toplumumuzda bilinç oluşturmak adına müzecilik dersi liselerde Tarih öğretmenleri tarafından okutulmalıdır. Bu durum norm kadro sayısını ve atamalarda tarihe verilen kontenjan sayısını artıracaktır. 
10) 3600 ek gösterge bir an önce çıkarılmalıdır.
Emekliliği gelmiş öğretmenlerimizin geneli yaşları dolayısıyla eğitim öğretimdeki yeniliklere kapalı kalmakta, yaparak-yaşayarak öğrenmenin temel ilkelerini uygulamada problem yaşamaktadır. Lise branş öğretmenleri içerisinde Tarih öğretmenlerinin yaş ortalamasının yüksek olduğu bilindiğinden, 3600 ek gösterge ile emekliliği gelmiş öğretmenlerin emekliliğe teşvik edilmesi genç, dinamik, yeni neslin ruhundan anlayan öğretmenlerin istihdamı önündeki engelleri az da olsa ortadan kaldıracaktır. 
 
***
 
Sosyal medyada buluşan ve dertlerine çare arayan Tarih öğretmenlerimizin işte feryadı... 
Umarız, Devlet, gençliğine sahip çıkar...Kaynak: ucuncusayfahaber.com

Editör: Ramazan Durmuş
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
reklam
HABER ARŞİVİ
reklam
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 8 6 0 2 18 3 20 +15
2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 +9
3 Fenerbahçe 9 6 1 2 17 9 20 +8
4 Gaziantep FK 10 3 1 6 15 13 15 +2
5 Başakşehir FK 10 4 4 2 16 15 14 +1
6 Fatih Karagümrük 9 3 2 4 17 11 13 +6
7 Beşiktaş 8 4 3 1 13 14 13 -1
8 Konyaspor 8 3 2 3 10 6 12 +4
9 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 +1
10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2
11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2
12 Hatayspor 7 3 1 3 7 9 12 -2
13 Trabzonspor 10 3 4 3 12 15 12 -3
14 Göztepe 8 2 1 5 14 9 11 +5
15 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2
16 Antalyaspor 9 2 4 3 9 14 9 -5
17 BB Erzurumspor 8 2 4 2 9 13 8 -4
18 Kayserispor 8 2 5 1 5 11 7 -6
19 Denizlispor 9 1 5 3 8 16 6 -8
20 Gençlerbirliği 8 1 5 2 6 14 5 -8
21 MKE Ankaragücü 8 0 6 2 7 15 2 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 +4
2 Adana Demirspor 9 5 1 3 19 8 18 +11
3 Ankara Keçiörengücü 10 5 2 3 17 9 18 +8
4 İstanbulspor 10 5 2 3 17 9 18 +8
5 Tuzlaspor 9 5 1 3 17 14 18 +3
6 Samsunspor 10 4 1 5 13 9 17 +4
7 Altay 9 5 3 1 16 9 16 +7
8 Giresunspor 10 4 2 4 13 12 16 +1
9 Bursaspor 11 4 5 2 19 19 14 0
10 Balıkesirspor 10 4 4 2 12 14 14 -2
11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5
12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 +3
13 Ümraniyespor 11 2 5 4 11 19 10 -8
14 Menemenspor 9 2 4 3 9 13 9 -4
15 Bandırmaspor 10 2 6 2 12 14 8 -2
16 Ankaraspor 10 2 6 2 6 15 8 -9
17 Boluspor 10 1 5 4 10 14 7 -4
18 Eskişehirspor 10 0 6 4 5 20 1 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 +20
2 Turgutluspor 11 8 3 0 13 12 24 +1
3 Van Spor 11 6 2 3 15 9 21 +6
4 Serik Belediyespor 11 5 2 4 16 10 19 +6
5 Sakaryaspor 11 5 2 4 16 13 19 +3
6 Kırklarelispor 10 4 2 4 9 3 16 +6
7 Etimesgut Belediyespor 11 4 3 4 10 7 16 +3
8 Karacabey Belediyespor 11 4 4 3 15 12 15 +3
9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 +1
10 1922 Konyaspor 11 4 5 2 15 8 14 +7
11 Bodrumspor 11 3 5 3 19 17 12 +2
12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 4 3 16 16 12 0
13 Kastamonuspor 11 3 5 3 12 18 12 -6
14 Sivas Belediyespor 10 2 3 5 15 15 11 0
15 Mamak FK 10 3 5 2 8 16 11 -8
16 Pendikspor 10 3 6 1 14 15 10 -1
17 Elazığspor 11 4 6 1 14 18 10 -4
18 Pazarspor 8 3 4 1 12 17 10 -5
19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 5 0 6 10 9 -4
20 Kardemir Karabükspor 11 0 10 1 3 33 2 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 +11
2 1928 Bucaspor 11 8 2 1 22 8 25 +14
3 Fatsa Belediyespor 11 6 3 2 11 8 20 +3
4 Edirnespor 11 6 4 1 17 14 19 +3
5 Ofspor 10 5 2 3 17 13 18 +4
6 Arnavutköy Belediye 10 5 3 2 10 8 17 +2
7 Artvin Hopaspor 11 5 5 1 18 22 16 -4
8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 5 2 13 10 14 +3
9 Belediye Derincespor 11 3 3 5 11 10 14 +1
10 Nevşehir Belediyespor 11 4 5 2 12 12 14 0
11 Çankaya FK 9 4 5 0 8 10 12 -2
12 1877 Alemdağspor 11 3 5 3 14 20 12 -6
13 Payasspor 11 2 6 3 13 17 9 -4
14 Kızılcabölükspor 11 2 6 3 13 19 9 -6
15 Antalya Kemerspor 11 1 6 4 10 18 7 -8
16 Manisaspor 11 1 7 3 7 18 6 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/11/2020 BB Erzurumspor vs Antalyaspor
 29/11/2020 Alanyaspor vs Konyaspor
 29/11/2020 Kasımpaşa vs Gençlerbirliği
 29/11/2020 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 30/11/2020 Kayserispor vs Fatih Karagümrük
 30/11/2020 Sivasspor vs Göztepe
 04/12/2020 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 05/12/2020 Gençlerbirliği vs Alanyaspor
 05/12/2020 Göztepe vs Kayserispor
 05/12/2020 Konyaspor vs BB Erzurumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs Adana Demirspor
 29/11/2020 Bandırmaspor vs Balıkesirspor
 29/11/2020 Eskişehirspor vs Altınordu
 29/11/2020 Samsunspor vs Tuzlaspor
 30/11/2020 Adanaspor vs Boluspor
 01/12/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 02/12/2020 Altay vs Giresunspor
 04/12/2020 Bursaspor vs Ümraniyespor
 04/12/2020 Tuzlaspor vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/11/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Van Spor
 29/11/2020 Elazığspor vs Pazarspor
 29/11/2020 Etimesgut Belediyespor vs 1922 Konyaspor
 29/11/2020 Kardemir Karabükspor vs Tarsus İdman Yurdu
 29/11/2020 Kırşehir Belediyespor vs Bodrumspor
 29/11/2020 Mamak FK vs Karacabey Belediyespor
 29/11/2020 Pendikspor vs Sakaryaspor
 29/11/2020 Serik Belediyespor vs Kırklarelispor
 29/11/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 29/11/2020 Turgutluspor vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2020 Arnavutköy Belediye vs Edirnespor
 02/12/2020 Artvin Hopaspor vs Kızılcabölükspor
 02/12/2020 Belediye Derincespor vs Antalya Kemerspor
 02/12/2020 Diyarbekirspor vs Ofspor
 02/12/2020 Manisaspor vs Fatsa Belediyespor
 02/12/2020 Payasspor vs Nevşehir Belediyespor
 02/12/2020 1877 Alemdağspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 02/12/2020 1928 Bucaspor vs Çankaya FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS