bursa escort görükle escort bayan bursa escort görükle escort bayan bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort bayan antalya eskort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort bayan alanya transfer porno izle porno izle sikiş izle sikis izle mobil porno izle porn izle hd porno izle canlı casino makrobet kacak bahis
bursa escort bursa escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayana escort bayan bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort görükle escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort
Bugun...


Oğuzhan GÜNGÖR / TÜRK ALİ

facebook-paylas
Terörizmin bağlamından koparılması
Tarih: 02-04-2021 12:23:00 Güncelleme: 02-04-2021 13:08:00


İfade özgürlüğü kapsamında bir değerlendirme ölçütü olan düşüncenin derhal şiddeti doğuran veya yakın tehdit olarak şiddete teşvik eden bir yapısının olduğuna odaklanmak, propagandanın tanımına, zamana yayılmış ruhuna, amacına aykırı bir yaklaşımdır. Propagandada söylem ile eylem arasında bir zaman dilimi farkının olmadığı, toplum içine ekilen ayrık otlarının en nihayetinde toplumu terörün amacına uygun tahrip ettiği bir gerçektir. 

Terörün amacı belirlenen hedeflere ulaşmak için bir korku iklimi yaratmak, topluma ve kişilere korku, panik ve ümitsizlik duygusu aşılayarak devlete olan güveni ortadan kaldırmak, sosyal bütünlüğü bozmak ve bu yolla toplumsal düzeni tahrip ederek istediği hedeflere ulaşmaktır. İstediği hedeflerin ne olduğuna odaklanmadan kanunun öngördüğü şekilde suçun oluşması için faaliyette yalnız cebir, şiddet veya tehdit unsuru aramak ipe un sermektir. 

Teröristin amacına ulaşmak için kullandığı argümanlardan birisi şiddet ise diğeri propagandadır. İki ayak üzerinde yürüme mecburiyeti olan bu yapının propaganda kısmı eksik kalırsa şayet süreç içinde önce sempatizan sonra destekçi ve nihayetinde üye olacak insan kaynağına ulaşması mümkün olamayacaktır. Propagandası olmayan bir terör içi boş, üye kazanamayan, amacının insan öldürmek ile sınırlandığı adi bir örgüt olarak kalacaktır. Hal böyleyken terörün şiddet eylemi sonrası önlenmesi İşid örneğinde de olduğu gibi oldukça maliyetli ve acı dolu bir sürece sebep olmaktadır. Terörü oluşturan altyapı ile birlikte amacına ve ruhuna uygun söylem ve mülahazaların ifade özgürlüğü altında değerlendirilmesi sorunun ne çözümüne yarar sağlamakta ne de terör eylemlerinin önüne geçilebilmektedir.

İfade özgürlüğü ile demokratik karar alma sürecinin kolaylaştırması, gerçeğin aranmasına hizmet edilmesi gibi amaçlar hedeflenirken terörün amacının hangi demokrasi ve demokratik sürece katkı sunacağı, hangi gerçeğin aranmasına hizmet edeceği aslında oldukça açıktır. Bu amaç olsa olsa toplumun terörize edilmesi ve nifak tohumlarının düşünce hürriyeti kisvesi altında topluma serpilmesidir. Bireyin kendisini bir terör örgütü liderini överek mutlu hissetmesi ise toplumun ekseriyetine hakarettir.

AB’ye uyum yasaları adı altında yapılan anayasa değişiklikleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nde dil, din, ırk veya mezhep temelinde siyaset yapmanın, dernek kurmanın, yayın yapmanın önü açılmıştır. Başlangıç metninden çıkarılan ‘hiçbir düşünce ve mülahazanın’ ibaresinin yerini ‘hiçbir faaliyet’ almış ve bununla birlikte anayasanın 13-14-26 ve 28. maddelerinde AİHM standartlarına uyum sağlamak adına değişiklikler yapılmıştır. Keza 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütleri" kenar başlıklı 7. maddesi ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” kenar başlıklı 220. maddesinde 

Anayasanın 14. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte hak ve hürriyetlerden hiç biri ‘dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamazlar’ hükmü kaldırılmış 
26. maddesinde 'Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz’ hükmü kaldırılmış 
28. maddesinde ‘ Kanunla yasaklanmış herhangi bir dilde yayın yapılamaz’ hükmü yine yapılan değişiklikler ile birlikte kaldırılmıştır.

Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişikliklerde ise; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "Terör örgütleri" kenar başlıklı 7. maddesinin propaganda suçunu düzenleyen ikinci fıkrasının ilk hâlinin ilgili kısmı şöyledir:

"...örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur."
 

3713 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ilgili kısmının 2002 yılında yapılan değişiklikten sonraki hâli şöyledir:
"...terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir."

3713 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ilgili kısmının 2003 yılında yapılan değişiklikten sonraki hâli şöyledir:

"...şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir."

3713 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ilgili kısmının 2006 yılında yapılan değişiklikten sonraki hâli şöyledir:

"Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır..."

3713 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ilgili kısmının 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değiştirilen hâli şöyledir:

“Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır... ”

Anılan değişikliğin gerekçesi şöyledir:
AİHM, şiddeti teşvik edici nitelikte olmayan açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, içeriğinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan ya da kişileri silahlı isyana teşvik edici nitelikte olmayan açıklamalar nedeniyle bireylerin Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde cezalandırılmasını ifade özgürlüğüne aykırı bulmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle, maddenin ikinci fıkrasında yer alan suçun unsurları yeniden belirlenmekte, maddeye 'cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde' ibaresi eklenerek suçun kapsamı AİHM standartlarına uyumlu hale getirilmektedir."

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” kenar başlıklı 220. maddesinin 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren ilk hâlinin örgüt propagandasına ilişkin (8) numaralı fıkrası şöyledir:

"Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır."
5237 sayılı Kanun'un 220. maddesinin (8) numaralı fıkrasının 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklikten sonraki nihai hâli şöyledir:

"Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır."
 

Anılan fıkradan "amaç propagandası"nın çıkarılmasının gerekçesi şöyledir:

"Maddede yapılan değişiklikle, Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak örgüt propagandası suçunun unsurları yeniden belirlenmekte ve hangi fiillerin propaganda suçunu oluşturacağı hususu daha somut hale getirilerek AİHM standartlarıyla uyum sağlanmaktadır."

Anılan değişiklikler ile birlikte cebir, şiddet veya tehdit içermeyen ancak terör örgütü lideri lehine slogan atmak, özgürlük talep etmek, toplantı ve yürüyüş tertip etmek ifade özgürlüğü kapsamına alınmıştır. Terörün amacını görmezden gelerek yalnız şiddet ve tehdit ile değerlendirmek, amacının yalnız şiddet uygulamak olacağını öngörmekle eştir. Bir kişinin TCK veya TMK kapsamında örgüt propagandası yaptığının tespiti için şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini övme şartı konulmuştur. Yani bir örgütün liderinin övülmesi, Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olarak ifade edilmesi gerek Anayasa Mahkemesi gerekse Yargıtay’ın kararlarında görüleceği üzere tek başına yargılamaya veya ceza almaya yeterli değildir. 

Üst mahkemelerin verdiği kararlarda da görüleceği üzere ‘Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti’ başlıklı 26. Md, yapılan müdahalenin Anayasanın 13. maddesine uygunluğu ile kanunilik açısından müdahalenin 3713 sayılı Kanun'un 7. Maddesi göz önüne alınarak kararlar verilmiş, verilen bu kararlar AİHM içtihatlarıyla beraber değerlendirilmiştir.

36 yıldır kan döken terör örgütüne karşı Devletin bu örgüt ve örgütün propagandasına yönelik mücadele etme hak ve yükümlülüğü söz konusudur. Bu propagandaya ilişkin düzenleme yapma konusu da devletin yetkisi dahilindedir. Dolayısıyla özellikle terör örgütünün propagandası söz konusu olduğunda devletin bunu adi bir suç örgütü olarak düşünmeyip daha geniş bir değerlendirme hakkına sahip olacağını kabul etmek gerekir.

Gerek terörün amacının kanun metninden çıkarılması gerek açık ve yakın tehlike ile yapılan vurgulama gerekse suçluyu övmenin ifade özgürlüğü sayılması ile toplumun belli kesimlerinin terörize edilmesi daha kolay hale getirilmiştir. Bir terör örgütü lideri eylem ve söylemleriyle bir kesimin önderi, yol göstericisi olarak kabul görüyor ise, yalnız o örgüt liderinin yaptığı kanlı eylemi savunmanın suç olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması, düşünceyi açıklayan bireyin niteliği gibi incelemede dikkate alınan hususlarda eksiklik vardır. Bir kere açık ve yakın tehlike propagandanın ruhuna aykırıdır. Amacı ırk, dil, mezhep temelinde toplumu ayrıştırmak ve bu ayrılığı diri tutmak adına yapılan söylemleri terörün önlenmesine yönelik bir fiil olarak kabul etmek gerekir. Geçtiğimiz 10 yıl sosyal medyada insanları sokağa dökecek nitelikte paylaşımlar yapılarak, gerçek olmayan videoların yayılması halkı bir anda harekete geçirmeye yetmiştir. Hal böyleyken muhatap kitleyi harekete geçirme potansiyeli bulunup bulunmadığı değerlendirilirken bu hassasiyetlerin de gözetilmesi gerekir. 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 78-80-81-90-101 ve 102.  Maddelerinde dil, din, mezhep ve ırk temelinde siyaset yapılamayacağı, bölgecilik ve ırkçılık yasağı vurgulanmıştır. 

Anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrası ile 69. maddesinin 6. fıkrası da siyasi partilerin uyacakları esasları düzenlemiştir. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki süreçte belli kesimler parti kapatmaların zorlaştırılmasına yönelik olarak kalan bu maddelerin de Siyasi Partiler Kanunu’ndan çıkarılmasını isteyecektir.

İHAS’a göre bir siyasi partinin şiddeti ilke edinmiş, ülke çapında öldürme, bombalama eylemlerini gerçekleştiren ve ülke bazında olduğu gibi uluslararası alanda da terör örgütü olarak kabul edilen bir örgütü açık veya gizli olarak desteklemesi, her platformda bu örgüte meşruiyet kazandırmaya çalışması söz konusu siyasi partinin “şiddeti” siyasal amaçlarına ulaşmak için benimsediğinin açık kanıtıdır.

Bir siyasi partinin kapatılması, örgütlenme özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bir siyasi parti hakkında uygulanacak kapatma yaptırımının İHAS’ a uygun olarak değerlendirilebilmesi için; müdahalenin haklılığı, kapatma yaptırımını içeren yasanın, herkesçe erişilebilir, bilinebilir, anlaşılabilir, öngörülebilir, açık ve kesin ifadeler içeren ve ilan edilen bir yasa olmasını gerektirmektedir. 

Terör yanlılarının kardeşlik, demokrasi, silahlar sussun maskesi ile kanunda belirtilen cebir, şiddet veya tehdit unsurunun dışına çıkmasının ardından neredeyse her türlü söylemleri ifade özgürlüğü kapsamına girmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin Sırrı Süreyya Önder kararında anılan şahsın ‘Size Kürt halk önderi sayın Öcalan'ın selamını getirdim.’ sözü ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemesine dosya geri gönderilmiştir. 

Bugün dünyanın herhangi bir yerinde İŞİD seçimlere katılacak bir parti kursa, bu partiyi aldığı oy üzerinden aklamaya çalışmak mümkün müdür? 

Böyle bir parti başkanı 11 Eylül 2001 yılında yapılan eylem olmasaydı, gerilla savaşı olmasaydı, bugün bu kazanımlarımız olamazdı. İlk direniş olmasaydı bugün bu gerçek ortaya çıkamazdı diyebilir mi? Yahut Türkiye’de 2015 ve 2016 yıllarında şehirlerimizde patlatılan bombalara güzelleme yaparak bir milat sayabilir mi? Değil bunlara siyaset yaptırmak, bunlarla aynı sofraya oturacak bir mideye bizim ülkemizden başka bir yerde rastlamak pek mümkün olmaz sanıyorum.

Hukuk bir devletin damar sistemidir. Kanı bütün dokulara taşıyan ve geri toplayan bir sistemdir. Vücudun bir bütünlük arz etmesi açısından hayati öneme sahiptir. Sistemi delik deşik edip dokuları yaşatma imkanı yoktur. Pis kanın dokulara pompalanması sonucunda da dokuları yaşatmak mümkün değildir. İfade özgürlüğü adı altında kangren haline getirebildikleri yeri testereyle kesmeye çalışanlara karşı bu milletin duruşuna uygun olmayan, konuya Avrupai bakış açısı ile karar merciinde bulunanlar bu milletin yaşadığı ihanete alkış tutmaktan başka bir şey yapmamış olacaklardır.

Terörizmi bağlamından, içinde bulunduğumuz olaylar, durumlar veya ilişkiler örgüsünden kopararak farklı bir anlatı içinde topluma sunuyorlar. Masal anlatıyorlar.

İçinde yaşadığı topluma yabancı olanlara değil aklıyla, gönlüyle, vicdanıyla hareket eden bu milletin fertlerine ihtiyaç vardır. Ellerini değil gövdelerini taşın altına koymaya kararlı olanlarla yol yürünebilir

Halka korku ve dehşeti yaşatarak şiddet eylemleri ile başlayan, kendilerine taban oluşturan, etnik faşistliği azınlık hakları ve demokratik talepler adı altında sunarak kendilerine siyasi saike götüren yolu açan Hdp bir daha açılmamak üzere kapatılırken, yukarıdaki maddelerde yapılan değişikliklerin de tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Terörün amacını, propagandanın içerik ve söylem yönünden önemini göz önüne alarak değerlendirmek ve bu doğrultuda değişiklikler yapmak elzemdir. 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 +37
2 Fenerbahçe 34 21 7 6 61 34 69 +27
3 Galatasaray 33 20 8 5 65 32 65 +33
4 Trabzonspor 34 16 7 11 41 32 59 +9
5 Hatayspor 34 15 11 8 57 43 53 +14
6 Alanyaspor 34 15 12 7 52 37 52 +15
7 Gaziantep FK 33 13 8 12 49 39 51 +10
8 Sivasspor 34 12 7 15 47 40 51 +7
9 Fatih Karagümrük 34 13 10 11 49 40 50 +9
10 Göztepe 35 12 12 11 51 48 47 +3
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10
12 Antalyaspor 35 9 11 15 36 47 42 -11
13 Konyaspor 34 10 13 11 42 45 41 -3
14 Yeni Malatyaspor 33 8 12 13 40 45 37 -5
15 MKE Ankaragücü 33 10 16 7 41 53 37 -12
16 Kasımpaşa 34 9 15 10 37 50 37 -13
17 Kayserispor 34 8 15 11 26 43 35 -17
18 Başakşehir FK 33 8 16 9 36 53 33 -17
19 Gençlerbirliği 34 8 18 8 34 60 32 -26
20 BB Erzurumspor 34 7 17 10 35 58 31 -23
21 Denizlispor 33 6 19 8 31 58 26 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 31 19 6 6 49 24 63 +25
2 Adana Demirspor 31 18 6 7 54 26 61 +28
3 Samsunspor 31 17 4 10 51 29 61 +22
4 Altay 31 18 10 3 61 34 57 +27
5 İstanbulspor 31 17 8 6 57 32 57 +25
6 Altınordu 31 15 8 8 50 43 53 +7
7 Ankara Keçiörengücü 31 14 10 7 40 26 49 +14
8 Ümraniyespor 31 13 10 8 43 41 47 +2
9 Tuzlaspor 31 14 12 5 43 45 47 -2
10 Bursaspor 31 13 14 4 50 51 43 -1
11 Bandırmaspor 31 11 14 6 40 42 39 -2
12 Boluspor 31 11 15 5 34 38 38 -4
13 Balıkesirspor 31 9 14 8 34 43 35 -9
14 Adanaspor 31 9 15 7 42 48 34 -6
15 Menemenspor 31 6 12 13 34 53 31 -19
16 Akhisarspor 31 7 19 5 33 55 26 -22
17 Ankaraspor 31 5 18 8 29 54 23 -25
18 Eskişehirspor 31 1 22 8 21 81 8 -60
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 25 2 7 72 21 82 +51
2 Sakaryaspor 34 17 5 12 60 32 63 +28
3 Kırşehir Belediyespor 34 18 8 8 47 27 62 +20
4 Kırklarelispor 34 16 6 12 53 30 60 +23
5 Van Spor 34 18 10 6 53 31 60 +22
6 Bodrumspor 34 17 10 7 73 45 58 +28
7 Etimesgut Belediyespor 34 17 10 7 55 28 58 +27
8 Turgutluspor 34 16 14 4 44 51 52 -7
9 Karacabey Belediyespor 34 13 12 9 46 37 48 +9
10 Tarsus İdman Yurdu 34 13 12 9 51 45 48 +6
11 Serik Belediyespor 34 12 10 12 45 44 48 +1
12 Pendikspor 34 13 16 5 52 46 44 +6
13 Pazarspor 34 13 16 5 54 56 44 -2
14 Bayburt Özel İdare Spor 34 12 17 5 42 53 41 -11
15 Sivas Belediyespor 34 9 12 13 50 44 40 +6
16 1922 Konyaspor 34 10 16 8 41 43 38 -2
17 Kastamonuspor 34 8 14 12 29 46 36 -17
18 Elazığspor 34 9 20 5 47 77 29 -30
19 Mamak FK 34 6 22 6 29 102 24 -73
20 Kardemir Karabükspor 34 1 31 2 12 97 2 -85
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 27 18 2 7 51 17 61 +34
2 Diyarbekirspor 27 18 2 7 38 16 61 +22
3 Yeşilyurt Belediyespor 27 16 7 4 45 22 52 +23
4 Ofspor 27 12 5 10 39 29 46 +10
5 Arnavutköy Belediye 27 12 8 7 37 28 43 +9
6 Belediye Derincespor 27 10 7 10 36 25 40 +11
7 Edirnespor 27 10 9 8 31 30 38 +1
8 Fatsa Belediyespor 27 10 9 8 22 24 38 -2
9 Artvin Hopaspor 27 9 10 8 37 39 35 -2
10 Kızılcabölükspor 27 8 10 9 29 31 33 -2
11 Nevşehir Belediyespor 27 8 13 6 27 27 30 0
12 1877 Alemdağspor 27 8 14 5 34 46 29 -12
13 Çankaya FK 27 7 16 4 21 45 25 -24
14 Antalya Kemerspor 27 6 15 6 24 43 24 -19
15 Payasspor 27 5 14 8 27 45 23 -18
16 Manisaspor 27 1 17 9 19 50 12 -31
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/04/2021 BB Erzurumspor vs Yeni Malatyaspor
 21/04/2021 MKE Ankaragücü vs Denizlispor
 21/04/2021 Galatasaray vs Trabzonspor
 22/04/2021 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 22/04/2021 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 23/04/2021 Gençlerbirliği vs Çaykur Rizespor
 24/04/2021 Konyaspor vs Hatayspor
 24/04/2021 Trabzonspor vs Fatih Karagümrük
 24/04/2021 Antalyaspor vs Galatasaray
 24/04/2021 Beşiktaş vs Kayserispor
 24/04/2021 Denizlispor - Sivasspor Sivasspor ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
 24/04/2021 Beşiktaş - Kayserispor Beşiktaş ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
 25/04/2021 Gaziantep FK - BB Erzurumspor Gaziantep FK ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Gaziantep FK yenilmez
 25/04/2021 Fenerbahçe - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 25/04/2021 Fenerbahçe - Kasımpaşa Fenerbahçe ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 27/04/2021 Fatih Karagümrük - Antalyaspor Fatih Karagümrük ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2021 Adanaspor vs Ümraniyespor
 25/04/2021 Akhisarspor vs Altay
 25/04/2021 Altınordu vs Giresunspor
 25/04/2021 Ankaraspor vs Bandırmaspor
 25/04/2021 Balıkesirspor vs Ankara Keçiörengücü
 25/04/2021 Boluspor vs Samsunspor
 25/04/2021 Bursaspor vs İstanbulspor
 25/04/2021 Menemenspor vs Eskişehirspor
 25/04/2021 Tuzlaspor vs Adana Demirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/04/2021 Bodrumspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 22/04/2021 Eyüpspor vs Sivas Belediyespor
 22/04/2021 Karacabey Belediyespor vs Serik Belediyespor
 22/04/2021 Kırklarelispor vs Kastamonuspor
 22/04/2021 Kırşehir Belediyespor vs Elazığspor
 22/04/2021 Mamak FK vs Pendikspor
 22/04/2021 Pazarspor vs Turgutluspor
 22/04/2021 Sakaryaspor vs Kardemir Karabükspor
 22/04/2021 Tarsus İdman Yurdu vs 1922 Konyaspor
 22/04/2021 Van Spor vs Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/04/2021 Arnavutköy Belediye vs Antalya Kemerspor
 21/04/2021 Artvin Hopaspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 21/04/2021 Belediye Derincespor vs Ofspor
 21/04/2021 Manisaspor vs Edirnespor
 21/04/2021 Nevşehir Belediyespor vs Kızılcabölükspor
 21/04/2021 Payasspor vs Diyarbekirspor
 21/04/2021 1877 Alemdağspor vs Çankaya FK
 21/04/2021 1928 Bucaspor vs Fatsa Belediyespor
 25/04/2021 Fatsa Belediyespor - 1877 Alemdağspor 1877 Alemdağspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
 25/04/2021 Payasspor - Kızılcabölükspor Payasspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
 25/04/2021 Ofspor - Arnavutköy Belediye Ofspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Ofspor yenilmez
 25/04/2021 Diyarbekirspor - Belediye Derincespor Diyarbekirspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Diyarbekirspor yenilmez
 25/04/2021 Antalya Kemerspor - Manisaspor Manisaspor ligdeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Antalya Kemerspor yenilmez
 25/04/2021 Yeşilyurt Belediyespor - Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Yeşilyurt Belediyespor yenilmez
 25/04/2021 Edirnespor - 1928 Bucaspor 1928 Bucaspor ligdeki son 18 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS